DATASKYDDSPOLICY

DATAHANTERING OCH TULLSÄKERHET

DATASKYDDSPOLICY

Vad roligt att du besöker vår hemsida! Att värna din personliga integritet är mycket viktigt för oss. Nedan beskrivs utförligt hur din personliga information hanteras. Uppgifter som insamlas under ditt besök på vår hemsida är data för tekniska och säkerhetsmässiga orsaker, IP-adress, datum, tid, visade sidor, webbläsarprogramvara och operativsystem, dessa lagras på vår server och används uteslutande i anonymiserad form.  Om du kontaktar oss via e-post används din e-postadress och andra personuppgifter enbart för den enskilda korrespondensen med dig. Vi försäkrar att dina uppgifter uteslutande kommer att användas av oss och att de enligt gällande regelverk hanteras konfidentiellt, enl EU´s persondataförordning. Ingen data säljs eller delas till tredje part.

Kontaktformulär

Personrelaterad information samlas endast in via formulär som du frivilligt fyller i på vår webbplats. Dina uppgifter används uteslutande för att hantera din förfrågan och endast i det syfte som du försett oss med din information.

Elektroniska ansökningar

För att kunna hantera din elektroniska ansökan behöver vi kunna samla in, spara och använda dina personuppgifter. Uppgifterna används uteslutande för att hantera din ansökan. Dina personuppgifter kommer endast att förmedlas till berörda instanser och avdelningar och inte till andra företag eller tredje parter.

Lagringsperiod för elektroniska ansökningar

Uppgifterna i din elektroniska ansökan sparas av oss under den period som krävs för att hantera din ansökan. Dina personuppgifter raderas sex månader efter avslutad behandling av din ansökan, såvida ansökan inte bifalls. Detta gäller inte om det finns laga hinder för raderingen av uppgifterna. Om ansökan bifalls förs dina uppgifter in i personalakten i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på internetanvändarens dator. Syftet är bland annat att kontrollera uppkopplingen under ditt besök på webbplatsen. Dessutom får vi genom dessa cookies information som gör att vi kan optimera webbplatsen utifrån besökarnas behov. Vi använder endast cookies så länge besöket på webbplatsen varar. Dock använder vår aktiverade webbanalystjänst i vissa fall cookies som lagras längre. Dessa används endast för att analysera användningen av webbplatsen. Samtliga cookies på vår webbplats samlar in rent teknisk information och således inga personuppgifter. Det går emellertid att blockera lagringen av cookies eller ställa in webbläsaren så att den meddelar dig så snart några cookies skickas ut.

 

Google Analytics

På denna webbplats används Google Analytics som är ett webbanalysverktyg från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder sig av s.k. cookies, dvs. textfiler som lagras på din dator för att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som en cookie genererar om din användning av vår webbplats skickas som regel till en av Googles servrar i USA, där den också lagras. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats förkortas din IP-adress av Google inom EU:s medlemsstater och andra länder som ingår i EES-området. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA, där den sedan förkortas. På uppdrag av webbplatsoperatören kommer Google att använda denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen och utifrån detta redovisa aktiviteterna på webbplatsen samt för att kunna erbjuda ytterligare tjänster med anknytning till webbplats- och internetanvändningen.  Den IP-adress som skickas från din webbläsare via Google Analytics slås inte ihop med annan information från Google. Det går att blockera cookies i inställningarna för webbläsaren men notera att du i så fall inte kan använda samtliga funktioner på webbplatsen fullt ut.

Dessutom kan du förhindra att uppgifter (inklusive din IP-adress), som samlats in via cookies under din vistelse på webbplatsen, registreras och hanteras av Google. Detta gör du genom att ladda ned och installera följande plugin-program för webbläsaren. Aktuell länk:

→ tools.google.com/dlpage/gaoptout

I webbläsaren på mobila enheter går det att förhindra att Google Analytics samlar in uppgifter när du vistas på en webbplats via webbläsaren i fråga. Detta gör du genom att ange att du inte tillåter användning av cookies. → Avaktivera Google Analytics

Google Tag Manager

Vi använder oss av verktyget Google Tag Manager för att hantera taggarna på vår webbplats. Google Tag Manager är ett verktyg som gör det möjligt att administrera webbplatstaggar från ett och samma gränssnitt. Själva Tag Manager-verktyget (som för in taggarna) är en cookiefri domän som inte samlar in någon personlig information. Verktyget aktiverar även andra taggar som i sin tur kanske samlar in data. Google Tag Manager har inte åtkomst till dessa data.

Youtube-videor

Youtube-videor som finns på vår webbplats är inlagda i avancerat dataskyddsläge. När du tittar på sådana videor samlar Youtube-cookies in information om ditt besök på webbplatsen. Dessutom etableras kontakt med Googles DoubleClick-tjänst som kan föranleda ytterligare överföring och bearbetning av uppgifter. Bägge scenarierna går att undvika om du väljer att inte starta videon. Mer information om dataskydd på Youtube och Google hittar du här: → www.google.se/intl/se/policies/privacy/

Rätt till information

Du har alltid rätt till att utan kostnad erhålla information om dina lagrade uppgifter samt att korrigera fel. Du har också rätt till att få raderat eller få anonymiserad data om dig, med mindre vi har lagmässiga förpliktelser eller annan legitim orsak till det motsatta.

Kontakt

Vid frågor rörande insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter eller information om, korrigering, blockering eller radering av uppgifter, samt återkallande av medgivande, ber vid dig kontakta:

KEIM SCANDINAVIA  A/S, Filial Sverige

Guldalderen 6,

DK-2640 Hedehusene

Tel.: 0771-74 23 40

E-post: kundservice(at)keim.se

www.keim.se