HANDELSVILLKOR

Försäljnings- och leveransvillkor FOR KEIM SCANDINAVIA

HANDELSVILLKOR

KEIM Scandinavia A/S

Försäljnings- och leveransvillkor för onlineköp i webbutik 

Allmänt
I vår webbutik webshop.keim.se kan du köpa färg och tillhörande produkter för måleriarbeten. Webbutikens kunder är konsumenter och produkterna som säljs är produkter tillverkade av KEIM Scandinavia A/S (nedan kallat KEIM) eller anknutna företag.

När du handlar i vår webbutik gör du det från KEIM Scandinavia A/S, filial Sverige, c/o KEIM Scandinavia, Spjutvägen 5E, SE-175 61 Järfälla, tlf.nr. 0771-742340, e-post: kundservice@keim.se, Org.nr. 516403-0636.

Beställning
Välj de varor du vill beställa på webshop.keim.dk och lägg dem i varukorgen. Varorna kan ändras ända fram till beställningsögonblicket.

Ange därefter namn samt kontakt- och leveransuppgifter. Uppgifterna registreras först när du väljer att betala.

Frakten beräknas omedelbart före betalning.

Efter beställning får du en order- och betalningsbekräftelse.

Priser
Alla priser på webshop.keim.se är inkl. moms, avgifter och orderhantering. När du handlar på webshop.keim.dk ingås köpavtal på svenska. Priserna är dagspriser. Alla priser anges i svenska kronor (SEK) och är inkl. moms.

Säkra betalningar
På webshop.keim.se går det att betala med MasterCard, VISA och Klarna. Om du betalar med kreditkort drar vi inte något från ditt konto förrän vi skickat dina varor. Inga avgifter påförs vid betalning på webshop.keim.se och ett större belopp än det du godkänt vid köpet dras aldrig.

Transaktionen går via betalningslösningsföretagen PensoPay och dina uppgifter krypteras med ”Secure Socket Layer”-kryptering (SSL).

Leverans
Vi skickar alla paket med transportör eller paketleverantör. Leveranstiden är vanligtvis 2-4 dagar från beställning. Du får e-post och/eller SMS från KEIM eller transportören med uppgifter om din leverans så att du kan följa försändelsen. Om du har valt uthämtningsställe får du information om var du kan hämta ut paketet.

Ta inte emot varor vars emballage är skadat vid avlämnande; alternativt se till att transportören noterar detta på den kvittens du skriver under.
Du kan vid beställning ange att varan på ditt ansvar kan ställas på ett specifikt ställe vid din bostad eller leveransadress om du inte är hemma. Om varan inte kan levereras till bostaden eller på leveransadressen, och inget annat avtalats, tar transportören med sig varan tillbaka. Eventuell ny utkörning sker i så fall på din bekostnad.

Reklamation
Ditt köp lyder under bestämmelserna i köplagen. Detta innebär att du kan få en felaktig vara lagad, utbytt eller få pengarna tillbaka eller avdrag på priset, beroende på situation. Det kräver självfallet att du har hanterat varan korrekt och använt den i enlighet med det tekniska databladet för produkten och eller eventuella användarinstruktioner som tillhandahållits av våra konsulter.

Du har rätt att reklamera fel och brister hos en vara i upp till två år efter att du köpt den, dock med begränsning för varans hållbarhet.

Reklamation med anledning av fel hos levererade produkter ska framföras till KEIM på kundservice@keim.se omedelbart efter att varan mottagits eller skadan konstaterats. I annat fall går du miste om din rätt att åberopa felet. Det åligger dig att ange och på begäran demonstrera vari felet består. Ta gärna en bild av skadan eller bristen samt ge en beskrivning.

Returnera inte några reklamerade varor förrän du varit i kontakt med KEIM kundservice och kassera dem inte. Behåll emballage och samtliga fraktdokument.

Returrätt
Returrätten gäller i 30 dagar, dock inte för färger som specialblandats efter kundens önskemål. För retur av blandade färger sker ingen kreditering.

Om du vill returnera andra varor inom dessa 30 dagar ska de förpackas på lämpligt sätt och skickas till KEIM Scandinavia, Spjutvägen 5E, SE 175 61 Järfälla. Det är ditt ansvar att emballeringen av varan sker på korrekt sätt. Kontakta KEIM kundservice i förväg.

Varor som tagits i bruk eller på annat sätt hanterats felaktigt, krediteras inte.

Hantering av dina personuppgifter (sekretesspolicy)
För att kunna ingå avtal med oss på webshop.keim.se behöver vi följande uppgifter:
– För- och efternamn
– Adress, postnummer och ort
– Mobilnummer
– E-postadress

Vi registrerar dina uppgifter med syfte att kunna leverera varan till dig.
Uppgifterna registreras hos KEIM och behålls för eventuella framtida beställningar.
KEIM har åtkomst till de uppgifter som registreras om dig.

Personuppgiftsansvarig för webshop.keim.se är KEIM.

Vi lagrar inte kundinformation i krypterad form. Vi vidarebefordrar inte kundinformation krypterat.

Information som uppges på webshop.keim.se lämnas inte vidare eller säljs till tredje part och vi registrerar inga känsliga personuppgifter.

Som registrerad hos KEIM har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt att få tillgång till den information som registrerats om dig. Dessa rättigheter har du enligt Dataskyddsförordningen och frågor som rör dessa ska skickas per e-post till KEIM på kundservice@keim.se

Cookies
På webshop.keim.se används cookies för att optimera webbplatsen och dess funktionalitet för att göra besöket som smidigt som möjligt för dig.

Du kan när som helst radera cookies från din dator beroende på vilken webbläsare du använder. Vid frågor om vår användning av cookies, kontakta KEIM på kundservice@keim.se

Webbstatistik
Vi använder webbstatistik på webshop.keim.se. Detta innebär att ett statistiksystem samlar in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare vi har, var de kommer ifrån och var på webbplatsen användarna lämnar den m.m. Webbstatistiken används endast i syfte att optimera webbutiken webshop.keim.se.

Försäljnings- och leveransvillkor
Ovanstående försäljnings- och leveransvillkor gäller vid handel på webshop.keim.dk för leverans av varor i Sverige. Eventuella tvister mellan företaget och kund regleras av svensk lag.

Ovanstående försäljnings- och leveransvillkor vid handel på webshop.keim.se ingår i KEIM Scandinavia A/S Allmänna försäljnings- och leveransvillkor.